Bläddra

Regional indelning – tre nya län. SOU 2016:48. : Delbetänkande från Indelningskommittén

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Lagar för regionalt styre Särskilda rättsområden
Köp här

Regional indelning – tre nya län. SOU 2016:48. : Delbetänkande från Indelningskommittén

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Lagar för regionalt styre Särskilda rättsområden
Köp här
Utredningen presenterar förslag kring att bl.a. tre nya län och landsting borde bildas.

För stora delar av såväl statens som landstingens regionala verksamheter är dagens län inte längre utgångspunkten – så som det en gång var tänkt. Utredningens bedömning är att ett första steg i att samordna staten regionalt är att relevanta statliga myndigheter med en regional indelning koordineras med den nya läns- och landstingsindelningen.Med detta läggs grunden för en samhällsorganisation som utgår från behovet av samverkan för utveckling och hållbartillväxt. Utredningen anser att de statliga myndigheter som främst är relevanta för en samordnad regional indelning är de som:
  • har särskid betydelse för samverkan kring det regionalautvecklingsansvaret och för den regionala utvecklingen i länen,
  • har tydliga kopplingar till landstingens och kommunernas verksamheter, eller
  • har tydliga kopplingar till länsstyrelsernas verksamheter.

För att trygga en tillväxt i hela landet, och därmed också skapa förutsättningar för en levande landsbygd, krävs en samhällsorganisation som i ökad omfattning möjliggör en positiv utveckling även utanför storstadsområdena.

Det kräver en indelning av Sverige som gör det möjligt att skapa flera resursstarka län och landsting som får ökad planeringskapacitet, bättre villkor för inomregional planering och organisatoriska förutsättningar för att överbrygga nationella planeringsstuprör.

Ordförande i utredningen: Barbro Holmberg.