Bläddra

Reko – Svensk standard för redovisningstjänster 2015

Kategorier: Finansrätt Juridik Redovisningsrätt Särskilda rättsområden
Köp här

Reko – Svensk standard för redovisningstjänster 2015

Kategorier: Finansrätt Juridik Redovisningsrätt Särskilda rättsområden
Köp här
Från årsskiftet 2014/2015 gäller en ny version av Reko. Här hittar du regler och tillämpningsanvisningar. Om Reko-boken 2015 Till år 2014 omarbetades Reko i grunden för att anpassas till ett processtyrt arbetssätt. Det processtyrda arbetssättet har till årets bok förfinats ytterligare och vissa Reko har därför flyttats eller slagits samman. Reko innehåller regler och tillämpningsanvisningar för hur man ska arbeta som auktoriserad redovisningskonsult. Det är inte fråga om regler för själva redovisningen, utan för hur arbetet med den ska utföras. För vem? Svensk standard för redovisningstjänster, Reko 2015 riktar sig primärt till dig som är redovisningskonsult. Boken är även relevant för de revisorer och företagare som arbetar med redovisningskonsulter.