Bläddra

Rekonstruktionspraktikan

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden

Rekonstruktionspraktikan

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Köp här
Rekonstruktionspraktikan är ett oumbärligt hjälpmedel för dig som arbetar med företagsrekonstruktion, inklusive lönegaranti, både som rekonstruktör och assisterande medarbetare. Praktikan innehåller en systematisk sammanställning av praktiskt taget alla handlingar enligt lagen om företagsrekonstruktion och lönegarantilagen m.m., handlingarnas innehåll och deras expedieringar. Källor anges i fotnoter med hänvisningar till bland annat praxis och förarbeten.

Alla inom rekonstruktörsorganisationen ska ha praktikan i sitt handbibliotek för att slippa att lägga onödig tid på att leta efter svar på frågor av administrativ karaktär. Praktikan kan också användas som hjälp vid kvalitetsöversyn av arbetsrutiner inom en organisation som arbetar med företagsrekonstruktion.

Advokat Hans Elliot har varit verksam som konkursförvaltare och som lärare inom obeståndsrätt sedan 80-talet. Han är fortfarande verksam som kursledare och senior advisor för Limhamnsgruppen.

Femte upplagan är uppdaterad per den 1 januari 2019.