Bläddra

Renovera pyramiderna!

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Organisationsteori och beteende
Köp här

Renovera pyramiderna!

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Organisationsteori och beteende
Köp här
I Sverige är ord som pyramider, hierarkier och maktutövning laddade begrepp. Icke desto mindre är dessa begrepp högst närvarande i de flesta svenska medarbetares vardag. Maktutövningens, pyramidens och hierarkins principer manifesteras på olika sätt dagligen, på svenska arbetsplatser, men de har ofta kompletterats med idéer om delaktighet och allas lika värde, som antagligen syftar till att göra arbetsgivarens maktutövning lite mindre dramatisk. En människa i anställning är dock inte fri att göra som den vill. En människa som har valt att ingå ett anställningsavtal, har delvis avtalat bort en del av sitt mänskliga behov av autonomi. Samtidigt är anställningsavtalet och lönearbetet - för de flesta - en förutsättning för att kunna förverkliga sina drömmar i livet. Så vad består då svenska arbetsplatsrelationer av? Vad finns det för fördelar och nackdelar med hierarkier och pyramider? Dessa frågor och andra arbetsplatsrelaterade fenomen, har denna bok ambitionen att diskutera, utifrån 1000-tals möten med svenska medarbetare och chefer under de senaste 25 åren.