Bläddra

Resultatvärdemetoden / Earned value management : en introduktion

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Köp här

Resultatvärdemetoden / Earned value management : en introduktion

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Köp här
Resultatvärdemetoden Earned Value Management en introduktion

Alldeles för många projekt blir färdiga för sent, kostar mer än vad de borde och levererar trots detta inte avsett resultat.

I kristider gäller att skära kostnader. Samtidigt är det viktigare än någonsin att projekten levererar verksamhets-, affärs- och kundnytta. Annars riskerar man missnöje och att inte få fortsatt förtroende.

En viktig orsak till problemen är att man alldeles för sent upptäcker hur mycket som ännu inte är gjort. Då återstår oftast bara kostsamma "brandkårsutryckningar" för att försöka bli färdig i tid.

Om man istället tidigt kunde upptäcka att projektens sluttidpunkt och slutkostnad inte kommer att hålla, får man framförhållning och rådrum. Det skulle i sin tur innebära att man offensivt kunde ta tag i projekten innan problemen blivit för stora.

Resultatvärdemetoden gör det möjligt att tidigt förutse hur stora förseningarna blir och hur mycket dyrare projekten blir om de fortsätter som hittills. Därmed får man just den framförhållning och det rådrum som behövs. Då kan kostnaderna minska, verksamhets-, affärs- och kundnyttan öka och förtroendet behållas.

Boken är pedagogisk genom den stora mängden illustrationer. Den är skriven för att kunna läsas på en halvtimme. Boken vänder sig till företagsledare, ekonomer, politiker, revisorer, beställare, leverantörer, samt projektledare och projektmedarbetare.