Bläddra

Review of the Swedish nuclear fuel and waste management co’s (SKB’s) RD&D Programme 2013. SOU 2014:42

Kategorier: Energiteknik Kärnkraftteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Review of the Swedish nuclear fuel and waste management co’s (SKB’s) RD&D Programme 2013. SOU 2014:42

Kategorier: Energiteknik Kärnkraftteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
Translation into English of SOU 2014:42, Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2013.