Bläddra

av:Bengt Pershagen

Kategorier: Energiteknik Kärnkraftteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Utvecklingen av kärnteknikens fredliga tillämpningar tog sin början i USA efter det andra världskrigets slut. De stora pionjärerna var en handfull europeiska emigranter. De svenska insatserna inleddes 1947 vid AB Atomenergi. Författaren var med från början och fick uppleva starten av den första forskningsreaktorn R1 i…

Isbn: 9789187935824

Utgivningsår:20170804

Utgivare: Fri Tanke Förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Energiteknik Kärnkraftteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
I februari varje år ger Kärnavfallsrådet sin självständiga bedömning av det aktuella läget inom kärnavfallsområdet. Bedömningen presenteras i form av en kunskapslägesrapport.

Isbn: 9789138250266

Utgivningsår:20200221

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Energiteknik Juridik Kärnkraftteknik Särskilda rättsområden Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Kärnavfallsrådet (Statens råd för kärnavfallsfrågor) har granskat Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) Fud-program 2019, Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall.

Isbn: 9789138250693

Utgivningsår:20200701

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Energiteknik Kärnkraftteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
This annual report on nuclear waste identifies issues that are controversial and in the need of further elucidation: the geological premises for site selection (Forsmark or Laxemar?), the durability of the barriers in the final repository environment, and legal, technical and social science perspectives on the…

Isbn: 9789138235577

Utgivningsår:20110404

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Energiteknik Kärnkraftteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Efter Fukushima-Dai… Årets rapport från Kärnavfallsrådet tar bl.a. upp den diskussion som följt på kärnkraftsolyckan i Japan i mars 2011. Rapporten består av två delar: Härifrån till evighetenBelyser Svensk kärnbränslehanterings ansökan, med fokus på det långa tidsperspektivet och säkerhetsanalysens…

Isbn: 9789138236895

Utgivningsår:20120302

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Energiteknik Kärnkraftteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
After Fukushima-Dai… This report consists of two parts: »From here to eternity». Sheds light on SKB’s application for a final repository for spent nuclear fuel »International survey». Deals above alla with the nuclear disaster in Fukushima, but also provides international perspectives on the final…

Isbn: 9789138237380

Utgivningsår:20120626

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Energiteknik Kärnkraftteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Translation into English of SOU 2013:11 ”Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2013”. The mission of the Swedish National Council for Nuclear Waste is to advise the Swedish Government in matters concerning nuclear waste and the decommissioning of nuclear facilities.In February each year, the Swedish National…

Isbn: 9789138239537

Utgivningsår:20130613

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Isbn: 9789138240922

Utgivningsår:20140415

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Energiteknik Kärnkraftteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Translation into English of SOU 2014:42, Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2013.

Isbn: 9789138241707

Utgivningsår:20140923

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Energiteknik Kärnkraftteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
The Council´s review includes viewpoints on SKB´s plan of action, the LILW programme, the Nuclear Fuel Progamme, research for assessment of long-term safety, and social science research.

Isbn: 9789138237267

Utgivningsår:20120510

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC