Bläddra

Revving Up Mastering 1 5-pack

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Revving Up Mastering 1 5-pack

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Revving up for the A-test och B-test är häften som förbereder eleven inför de nationella proven i engelska. (Revving up betyder "dra på, gå upp i varv").

Läs mer
Revving up for the A-test
Förbereder eleverna inför det nationella provet i Engelska A. Innehåller även fyra kompletta test med läs-, hör- och skrivuppgifter som liknar dem som förekommer på de nationella proven. Testen är graderade vilket möjliggör en tydlig progression.
På cd-skivan finns ljudinspelningar av hörtesterna från häftet.
Revving up for the B-test
Förbereder eleverna inför det nationella provet i Engelska B. Innehåller även fyra kompletta test med läs-, hör- och skrivuppgifter som liknar dem som förekommer på de nationella proven. Samtliga fyra test har samma nivå som B-kursprovet.
På cd-skivan finns ljudinspelningar av hörtesterna från häftet.