Bläddra

Rodhes aktiebolagsrätt

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Rodhes aktiebolagsrätt

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Aktiebolagslagen ska tillämpas av närmare 700 000 aktiebolag. Lagen ändras fortlöpande. Bland senare, större reformer märks sänkningen av kravet på aktiekapitalets minsta storlek och avskaffandet av revisionsplikten i små aktiebolag. För stora bolag har i lagen bl.a. införts nya regler om närståendetransaktioner och mer detaljerade regler om arvodering av ledande befattningshavare i bolagen.

I denna tjugosjätte upplaga av Knut Rodhes klassiska lärobok presenteras aktiebolagslagen och de ändringar som har skett i lagen fram till den 1 maj 2020. Boken är utformad så att Rodhes uppskattade systematik och analys av de grundläggande aktiebolagsrättsliga problemen bevarats samtidigt som språket moderniserats.