Bläddra

av: Jan Andersson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
I den nya upplagan av Kapitalskyddet i aktiebolag behandlar författaren frågor om kravet på minsta aktiekapital liksom kapitalskyddets utformning, värdeöverföringsbegreppet, vinstutdelning, förvärv av egna aktier, minskning av aktiekapitalet, ogiltighet, återbäringsskyldighet, godtrosskydd och bristtäckningsansvar vid…
Köp här

Isbn: 9789172237957

Utgivningsår: 20200129

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Carl Svernlöv

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Aktiebolagsrätten är central inom närings- och förmögenhetsrättenoch aktiebolagets betydelse för den ekonomiska utvecklingen ochvälståndet i samhället kan knappast överdrivas. Den juridiska konstruktionsom innebär att en eller flera personer kan satsa kapital ibolagsform utan att riskera mer än vad de satsat i bolaget…
Köp här

Isbn: 9789139113324

Utgivningsår: 20141009

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Börsvolymen 2019/2020 Samlingsverket för börsbolag och deras rådgivare. Få tillgång till aktuella regler för bolag noterade på Stockholmsbörsen och NGM. Innehåller kommande såväl som gällande marknadsmissbruksreglering från EU. Boken samlar reglerna för börsbolag. Du hittar lagar, förordningar, EU-rätt,…
Köp här

Isbn: 9789188735249

Utgivningsår: 20190906

Utgivare: FAR AB

Mediatyp: BC

av: Patrik Kastberg

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
En omfattande monografi om kommunala aktiebolag. Trots att de kommunala aktiebolagen utgör en viktig del både för det offentliga och för näringslivet i stort är det regelverk som reglerar dessa bolag endast mycket sparsamt behandlat i såväl tidigare litteratur som i rättspraxis. I den nya boken behandlar författaren…
Köp här

Isbn: 9789172236110

Utgivningsår: 20150315

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789152358689

Utgivningsår: 20200122

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Kent Löfgren, Kerstin Fagerberg, Anders Lagerstedt, Roger Persson Österman, Bo Svensson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Boken beskriver de regler i aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och skatteförfarandelagen som kan medföra att aktieägare, styrelseledamöter och vd kan göras personligen ansvariga för bolagets förpliktelser. Reglerna om likvidationsplikt, värdeöverföring, låneförbudet samt företrädaransvaret för skatter och avgifter…
Köp här

Isbn: 9789139112600

Utgivningsår: 20121112

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Knut Rodhe, Rolf Skog

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna bok utkom första gången 1947 med ambitionen att ge en utförlig redogörelse för aktiebolagsrätten med undantag för de delar som avser styrelsens årsredovisning. Boken baserades ursprungligen på 1944 års aktiebolagslag och skrevs om helt med utgångspunkt i 1975 års aktiebolagslag. Boken har etablerat sig som ett…
Köp här

Isbn: 9789139207016

Utgivningsår: 20140811

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789139015673

Utgivningsår: 20110316

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176106846

Utgivningsår: 20190520

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC

av: Göran Nyström, Robert Ohlsson, Erik Sjöman, Rolf Skog

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Fusion och uppköp: rättsliga regler Juridik Särskilda rättsområden
I detta uppdaterade verk kommenteras NASDAQ OMX Stockholms och Nordic Growth Market NGM:s regler om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (takeover-reglerna) samt ges en översikt över Kollegiets för svensk bolagsstyrning regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på First North, AktieTorget och Nordic MTF.…
Köp här

Isbn: 9789139017196

Utgivningsår: 20130429

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176102909

Utgivningsår: 20090525

Utgivare: Thomson Reuters Professional AB

Mediatyp: BB

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Samlingsverket för börsbolag och deras rådgivare. Få tillgång till aktuella regler för bolag noterade på Stockholmsbörsen och NGM. Innehåller kommande såväl som gällande marknadsmissbruksreglering från EU. Boken samlar reglerna för börsbolag. Du hittar lagar, förordningar, EU-rätt, myndighetsföreskrifter och…
Köp här

Isbn: 9789187387937

Utgivningsår: 20170825

Utgivare: FAR

Mediatyp: BC

av: Rolf Dotevall

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna bok ger en översikt av de rättsregler som rör personbolag, dvs. handelsbolag och kommanditbolag och enkla bolag. I boken behandlas bl.a. frågor som rör bolagens bildande och upphörande samt förvaltningen av verksamheten.Vidare uppmärksammas bolagsmännens rättigheter och skyldigheter, ansvaretför förbindelser,…
Köp här

Isbn: 9789139207047

Utgivningsår: 20150212

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176106860

Utgivningsår: 20190520

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC

av: 0

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Lagen kommenteras utförligt paragraf för paragraf och nu har verket uppdaterats med ett supplement, nr 9. I arbetet har författningsändringar intill SFS 2013:738 kunnat beaktas.
Köp här

Isbn: 9789139017851

Utgivningsår: 20140619

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176105023

Utgivningsår: 20130911

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BH

Köp här

Isbn: 9789139116233

Utgivningsår: 20161031

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Samlingsverket för börsbolag och deras rådgivare. Få tillgång till aktuella regler för bolag noterade på Stockholmsbörsen och NGM (Nordic Growth Market). Nyheterna i korthet Uppdaterade noteringskrav för Stockholmsbörsen, NGM och AktieTorget. Utvidgning av takeover-reglerna. Utökat styrelseansvar och begränsning av…
Köp här

Isbn: 9789187387272

Utgivningsår: 20140829

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789152337981

Utgivningsår: 20170124

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Bengt Heinestam

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsorganisation och ägarskap Fusion och uppköp: rättsliga regler Juridik Övertagande, sammanslagning och uppköp Särskilda rättsområden
FUSIONER riktar sig främst till revisorer, redovisningskonsulter och företagsledare i aktiebolag som har funderingar kring fusioner. Boken förklarar utförligt med praktiska exempel hur en fusion genomförs. En praktisk handbok för alla som kommer i kontakt med omstruktureringar av företag. Boken är komplett med aktuell…
Köp här

Isbn: 9789170278808

Utgivningsår: 20140630

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176106884

Utgivningsår: 20190520

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC

av: Sten Andersson, Svante Johansson, Rolf Skog

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Den 1 januari 2006 trädde en ny aktiebolagslag i kraft. Den nya lagen innehöll en rad materiella och redaktionella nyheter. Författarna utarbetade därför en helt ny kommentar på området, som gavs ut våren 2006 och som senare kompletterats vid flera tillfällen. Kommentaren har nu uppdaterats med ett Supplement 11. I…
Köp här

Isbn: 9789139019695

Utgivningsår: 20160615

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Bert Lehrberg

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Aktieägaravtal och bolagsordning av Bert Lehrberg ISBN 978-91-982146-0-4 200 sidor. Inbunden. Det här är en bok om hur rättsförhållandena mellan aktieägarna i ett aktiebolag regleras genom olika styrmedel; i första hand aktiebolagslagen, bolagsordningen och aktieägaravtal. Några centrala ämnen som boken behandlar är…
Köp här

Isbn: 9789198214604

Utgivningsår: 20150119

Utgivare: Iusté Aktiebolag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789139205593

Utgivningsår: 20100817

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
ABL och ABF är författningar som ändras ofta. Här får du dem uppdaterade i ett litet och behändigt format. Nyheter i korthet Nyheterna består bl.a. av förenklingar för privata aktiebolag i form av: Slopade krav på skriftlig arbetsordning och instruktion. Förenklat förfarande vid minskning av aktiekapital. Utvidgad…
Köp här

Isbn: 9789187387296

Utgivningsår: 20141001

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789152351130

Utgivningsår: 20180123

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Bengt Heinestam

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsorganisation och ägarskap Juridik Övertagande, sammanslagning och uppköp Särskilda rättsområden
FISSIONER riktar sig främst till revisorer, redovisningskonsulter och företagsledare i aktiebolag som har funderingar kring fissioner, dvs delning av aktiebolag. Boken förklarar utförligt med praktiska exempel hur fissioner genomförs. Såväl de bolagsjuridiska reglerna som redovisningsregler och skatteregler beskrivs…
Köp här

Isbn: 9789170278815

Utgivningsår: 20150206

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Urban Rydin, Bertil Båvall, Katarina Bartels

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Handelsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Beskattning av ägare till fåmansföretag behandlar främst inkomstskattereglerna för fåmansföretagare, dvs. småföretagare som bedriver näringsverksamhet via eget aktiebolag. Boken beskriver reglerna fr.o.m. inkomstår 2016, men beskriver och kommenterar också utförligt det utredningsförslag för 3:12-reglerna som lades…
Köp här

Isbn: 9789139019923

Utgivningsår: 20161111

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Centret anordnade våren 2004 ett heldagsseminarium om förslaget till svensk bolagsstyrningskod. Vid seminariet deltog ett stort antal framstående jurister och en rad representanter för näringslivet i vid mening. Den tredje volymen i skriftserien innehåller de föredrag som hölls vid seminariet samt referat av den…
Köp här

Isbn: 9789176785904

Utgivningsår: 20050408

Utgivare: Stockholm Centre for Commercial Law, Almqvist & Wiksell Tryckeri / Iustus

Mediatyp: BC

av: Knut Rohde, Rolf Skog

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna bok utkom första gången 1947 med ambitionen att ge en utförlig redogörelse för aktiebolagsrätten med undantag för de delar som avser styrelsens årsredovisning. Boken baserades ursprungligen på 1944 års aktiebolagslag och utkom i sju upplagor innan den helt skrevs om med utgångspunkt i 1975 års…
Köp här

Isbn: 9789139205739

Utgivningsår: 20110128

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Samlingsverket för börsbolag och deras rådgivare. Få tillgång till aktuella regler för bolag noterade på Stockholmsbörsen och NGM. Innehåller kommande såväl som gällande marknadsmissbruksreglering från EU. Nyheter • Ny marknadsmissbruksreglering från EU i form av ett direktiv och en förordning. Den nya regleringen…
Köp här

Isbn: 9789187387494

Utgivningsår: 20150825

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Identifierar hinder och möjligheter, samt lämnar förslag på åtgärder, för att förbättra och utveckla innovations- och entreprenörskapsklimatet i Sverige. Har undersökt: Ramvillkorens påverkan på entreprenörskap, innovation och omställningsförmåga Företagsrekonstruktion och förutsättningar för en andra chans Samordning…
Köp här

Isbn: 9789138245163

Utgivningsår: 20161026

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Kerstin Fagerberg, Jan Lindman, Brita Löfgren Lewin, Peter Aamisepp

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Juridik Redovisning Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Stiftelser är en gammal företeelse som har funnits i hundratals år. Detfinns ungefär 19 300 registrerade stiftelser i Sverige med tillgångaruppgående till ett värde av drygt 359 miljarder kronor. Detta görstiftelser till en positiv och viktig kraft i utvecklingen av det svenskasamhället.I Stiftelsehandboken ges en…
Köp här

Isbn: 9789139115359

Utgivningsår: 20190828

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789139016441

Utgivningsår: 20120420

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Karin Eklund, Daniel Stattin

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Aktiebolagsrätten och aktiemarknadsrätten är rättsområden där det händer mycket. För att behärska rättsområdena krävs både kunskap om de regler och principer som gäller och den bakgrund, med olika intressenter och intressekonflikter, som reglerna och principerna skall hantera. Den här boken ger en grundläggande kunskap…
Köp här

Isbn: 9789176789773

Utgivningsår: 20160829

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Christina Ramberg

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna bok behandlar aktieägaravtal med utgångspunkt i avtalsrätten. Den ger praktisk vägledning för den som utformar aktieägaravtal och för den som är inblandad i tvister mellan aktieägaravtalsparter, t.ex. rörande– olika typer av inlösen- och värderingsklausuler– tolkning av aktieägaravtal– avtalstid och uppsägning–…
Köp här

Isbn: 9789139205975

Utgivningsår: 20110907

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Samlingsverket för börsbolag och deras rådgivare. Få tillgång till aktuella regler för bolag noterade på Stockholmsbörsen och NGM. Innehåller kommande såväl som gällande marknadsmissbruksreglering från EU.
Köp här

Isbn: 9789187387739

Utgivningsår: 20160905

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC

av: Rolf Skog, Catarina Fäger

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
En god förståelse för det aktiebolagsrättsliga regelverket är en förutsättningför att ett bolag ska kunna upprätthålla aktieägarnas och marknadensförtroende. Denna introduktion är inriktad på de regler som gäller för deflesta små och medelstora bolag och fungerar tillsammans med lagtextensom en utmärkt handbok för…
Köp här

Isbn: 9789139012412

Utgivningsår: 20070422

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Nyheter i urval Börser och MTFer har nu nya takeoverregler att följa Större ändringar i olika regelverk för börser till följd av de omfattande förändringar av lagen om värdepappersmarknaden som skedde vid införandet av MiFID II och MiFIR
Köp här

Isbn: 9789188735102

Utgivningsår: 20180903

Utgivare: FAR

Mediatyp: BC

av: Carl Svernlöv, Peter Åkersten

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Aktiebolagsrätt för revisorer behandlar centrala områden inom aktiebolagsrätten som ofta är föremål för överväganden av revisorer och jurister, främst bestämmelserna om värdeöverföringar, låneförbud och kontrollbalansräkning men även ansvarsfrågor i samband med förvaltningsrevisionen. Aktuella områden behandlas med…
Köp här

Isbn: 9789139018599

Utgivningsår: 20170705

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC