Bläddra

Runor : mästarens handbok

Kategorier: Paleografi (skrifthistoria) Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Köp här

Runor : mästarens handbok

Kategorier: Paleografi (skrifthistoria) Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Köp här

Mästarens handbok i konsten att läsa, skriva och tolka runor!

Vad kan du om runor? Förundras du av de gåtfulla inristningarna från forntiden? Har du försökt att tolka runskrift?

Sveriges främste runmästare Lars Magnar Enoksen har skrivit en ny handbok i konsten att läsa och förstå runor. Lättförståeligt, underhållande och spännande skildras samtliga historiska tidsepokers runtecken. Som läsare kommer du att lära dig läsa, skriva och tolka den urnordiska skriften.

Lars Magnar Enoksens nya bok Runor: Mästarens handbok blir ett välkommet tillskott för den historieintresserade allmänheten.

»En omfattande genomgång av runtecknen från urgermansk tid till 1500-talet ... omsorgsfull och gedigen ... Innehållet på ett antal runstenar presenteras på ett lättillgängligt sätt ... Här finns också några bra sammanställningar av vanligt förekommande ord på ristningarna.« BTJ