Bläddra

av: Henrik Williams

Kategorier: Europas historia Europas historia: vikingatiden Historia Historia och arkeologi Paleografi (skrifthistoria) Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
På Rökstenen, som står nära sjön Tåkern i Östergötland, återfinns världens längsta och mest komplicerade runinskrift. Stenen har varit känd sedan 1600-talet och trots att man ägnat över 150 år åt att studera den har ingen lyckats nå fram till en tillfredsställande och entydig tolkning av den invecklade texten, som…
Köp här

Isbn: 9789189015746

Utgivningsår: 20211022

Utgivare: Kaunitz-Olsson

Mediatyp: BB

av: Lars Magnar Enoksen

Kategorier: Paleografi (skrifthistoria) Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Mästarens handbok i konsten att läsa, skriva och tolka runor! Vad kan du om runor? Förundras du av de gåtfulla inristningarna från forntiden? Har du försökt att tolka runskrift? Sveriges främste runmästare Lars Magnar Enoksen har skrivit en ny handbok i konsten att läsa och förstå runor. Lättförståeligt, underhållande…
Köp här

Isbn: 9789177894087

Utgivningsår: 20200914

Utgivare: Historiska Media

Mediatyp: BC

av: Ylva Trollstierna

Kategorier: Ande, kropp och själ Hälsa, relationer och personlig utveckling Mystik, magi och det ockulta Paleografi (skrifthistoria) Skriftsystem Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Det finns urgammal magi med energin ifrån runor. En runa är en stav i en bok = Bokstäver. Varje bok-stav visar på en energi, som kan vara en individ, ett djur, en händelse, liv och död, egendomar, rädslor och lycka. 25 runor som innehåller kunskap om olika faser i livet. Du kan se ditt liv, ditt förgångna, din framtid…
Köp här

Isbn: 9789176991756

Utgivningsår: 20160713

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Magnus Stenlund

Kategorier: Årsböcker, kalendrar och almanackor Paleografi (skrifthistoria) Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik Uppslagsverk och referensverk
Magnus Stenlund är från början civilekonom och finansanalytiker med uppdrag på flera håll i världen. Efter att ha brutit nacken i en skidolycka valde han att sadla om och börja skriva böcker inom historia och historisk fiktion. Han har forskat i svensk fornhistoria sedan 2012.
Köp här

Isbn: 9789198347890

Utgivningsår: 20210701

Utgivare: AlternaMedia AB

Mediatyp: BB

av: Lars Magnar Enoksen

Kategorier: Paleografi (skrifthistoria) Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Mästarens handbok i konsten att läsa, skriva och tolka runor! Vad kan du om runor? Förundras du av de gåtfulla inristningarna från forntiden? Har du försökt att tolka runskrift? Sveriges främste runmästare Lars Magnar Enoksen har skrivit en ny handbok i konsten att läsa och förstå runor. Lättförståeligt,…
Köp här

Isbn: 9789175453170

Utgivningsår: 20151006

Utgivare: Historiska Media

Mediatyp: BB

av: Lars Magnar Enoksen

Kategorier: Filosofi och religion Fornnordisk religion och mytologi Forntida religioner och mytologier Paleografi (skrifthistoria) Religion och tro Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
“En utmärkt introduktion till Runologin.”Mats Garme, Ölandsbladet I Lilla boken om runor sammanfattar runologen Lars Magnar Enoksen sina kunskaper om vårt äldsta bevarade skriftspråk. Med text och bild beskrivs runornas utseende och funktion. Varje runa presenteras på ett uppslag med illustrationer och…
Köp här

Isbn: 9789185507962

Utgivningsår: 20080118

Utgivare: Historiska Media

Mediatyp: BB

av: James W. Heisig

Kategorier: Paleografi (skrifthistoria) Skriftsystem Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
RTK en Internationell succé – nu i svensk version. Syftet med denna bok är att erbjuda den som studerar japanska en enkel metod för att koordinera de japanska skrivtecknens skrivning och betydelse på ett sådant sätt att de båda blir lättare att minnas. Den är inte enbart inriktad på nybörjaren utan vänder sig…
Köp här

Isbn: 9789198637601

Utgivningsår: 20211101

Utgivare: Olayaselection

Mediatyp: BC

av: Sven-Gunnar Broström, Kenneth Ihrestam, Roger Wikell

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Historia och arkeologi Paleografi (skrifthistoria) Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Bronsålderns hällbilder har alltid fascinerat både yrkesarkeologen och den intresserade allmänheten. Hällristningar finns i de flesta av Sydsveriges landskap. De mest kända finns i Tanum i norra Bohuslän, Att även Södermanland är ett område rikt på hällristningar är inte lika känt. När författarna till denna bok för 50…
Köp här

Isbn: 9789152713037

Utgivningsår: 20220101

Utgivare: BOTARK / Sven-Gunnar Broström

Mediatyp: BB

av: Linus Karlén

Kategorier: Europas historia Europas historia: vikingatiden Historia Historia och arkeologi Paleografi (skrifthistoria) Skriftsystem Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Vad är en runsten? Vad är en runa? Runstenar i Sverige går igenom över 200 utvalda svenska runstenar med fakta, bilder, tolkningar och anekdoter.
Köp här

Isbn: 9789177738558

Utgivningsår: 20181108

Utgivare: Lidskälv Förlag

Mediatyp: BC

av: Jean Winand

Kategorier: Paleografi (skrifthistoria) Skriftsystem Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
De egyptiska hieroglyferna utgör med sina flera hund­ra bildtecken en egen spännande värld. Jean Winand, professor i egyptologi i Liège, berättar här om hur hieroglyf-systemet var konstruerat, om dess upp­komst och hur det utvecklades under sin tretusen­åriga historia. Boken tar också upp synen på hieroglyferna under…
Köp här

Isbn: 9789187771262

Utgivningsår: 20160801

Utgivare: Alhambra Förlag AB

Mediatyp: BC

av: Lars Rask

Kategorier: Paleografi (skrifthistoria) Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Författaren Lars Rask ger först en instruktiv lektion i den ädla konsten att läsa en runsten och tar sedan med läsaren till många spännande och fantasieggande runstenar i Nordens länder – såväl de mest berömda som tidigare förbisedda. De valda runinskrifterna blixtbelyser de nordiska folkens gemensamma historia och…
Köp här

Isbn: 9789174511109

Utgivningsår: 20100601

Utgivare: Dejavu Publicerings AB

Mediatyp: BC

av: Ghazi Ali Khurshid, Tim Dinan

Kategorier: Paleografi (skrifthistoria) Skriftsystem Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
The Kurdish language consists of a continuum of related spoken varieties without having a standardized linguistic entity, and is mainly spoken in those area of Turkey, Iran, Iraq and Syria which comprise Kurdistan. Kurdish is without a unified writing system, as well. The Kurds have been obliged to modify orthographies…
Köp här

Isbn: 9789198434408

Utgivningsår: 20171212

Utgivare: Script and Vision

Mediatyp: BC

av: Bengt Odenstedt

Kategorier: Paleografi (skrifthistoria) Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
The front cover shows the fifth-century rune-stone from Mojbro, Uppland (now in Statens Historiska Museum, Stockholm). The runes should be read from right to left, beginning with the bottom line. They are: frawaradaR / anahahaislagina/R. The meaning of this is disputed; the most widely accepted interpretation is…
Köp här

Isbn: 9789185352203

Utgivningsår: 19900213

Utgivare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Mediatyp: BC

av: Per Stille, kristel Zilmer, Lisbeth M. Imer, marco Bianchi, Magnus Källström, Laila Kitzler Åhfeldt

Kategorier: Paleografi (skrifthistoria) Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
I Det öppna och det fördolda undersöker runforskare användningen av runor på Öland, Gotland och Bornholm i olika sociala miljöer från sen vikingatid till efterreformatorisk tid. Temat är hur runor i vissa sammanhang använts öppet och publikt, för alla att se och betrakta — såsom på kyrkväggar, runstenar och gravhällar…
Köp här

Isbn: 9789172099012

Utgivningsår: 20220406

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Linus Karlén

Kategorier: Europas historia Europas historia: vikingatiden Historia Historia och arkeologi Paleografi (skrifthistoria) Skriftsystem Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Vad är en runsten? Vad är en runa? Runstenar i Sverige går igenom över 200 utvalda svenska runstenar med fakta, bilder, tolkningar och anekdoter.
Köp här

Isbn: 9789178193585

Utgivningsår: 20191112

Utgivare: Lidskälv Förlag

Mediatyp: BC

av: Guy Öhrström

Kategorier: Paleografi (skrifthistoria) Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Det viktigaste inom runvetenskapen finns med här. Beräkningarna är byggda på historisk tradition som ger en helhetsbild som är ett bra underlag för vidare studier.
Köp här

Isbn: 9789178512164

Utgivningsår: 20200116

Utgivare: BoD

Mediatyp: BB