Bläddra

Rustad för själavård. Det autentiska mötets grundläggande faktorer

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kristet liv och praxis Religion och tro Religiös social etik och religiöst socialt arbete Religiösa institutioner och organisationer
Köp här

Rustad för själavård. Det autentiska mötets grundläggande faktorer

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kristet liv och praxis Religion och tro Religiös social etik och religiöst socialt arbete Religiösa institutioner och organisationer
Köp här
I Rustad för själavård står själasörjaren i fokus. Vem är själasörjaren? Vad rustar själasörjaren för arbetet med tung själavård? Krävs det särskilda förutsättningar eller förhållningssätt? Handlar det om personlighet? Hur stor betydelse har arbetsmiljön?

Genom att belysa fängelsesjälasörjarens arbete genom historien, skapar författaren en ökad förståelse för själasörjarens situation idag, såväl innanför som utanför murarna. Författaren visar också när själavårdsarbetet inte alltid fungerar och tar upp till diskussion vad som kan bidra till en kvalitetssäkring. De faktorer som rustar själasörjaren för autentiska möten med konfidenten presenteras i utrustningslistan, som uppmuntrar till reflektion.

Rustad för själavård är intressant inte bara för själasörjare och historieintresserade utan även för alla som arbetar med själavårdande möten och existentiella samtal.

Författaren Annika Brantinger är verksam som präst och konstnär.