Bläddra

Så här kan det vara

Kategorier: Ande, kropp och själ Hälsa, relationer och personlig utveckling

Så här kan det vara

Kategorier: Ande, kropp och själ Hälsa, relationer och personlig utveckling
Så här kan det vara bygger på flera olika teorier om att det är kemikalier i alla dess former, som i grunden ger upphov till många moderna och diffusa livsstilssjukdomar. Sjukvården står handfallen och kan varken lindra eller bota de svåra och olika varianter av utmattnings-tillstånd som dessa sjukdomar många gånger har gemensamt med varandra, en slags samsjuklighet. Boken tar upp riskerna med den trådlösa mikrovågsstrålningen som bland annat finns i mobilen och visar hur vår hjärna och vårt nervsystem påverkas av den. Boken ger också en viktig och möjlig förklaring om hur och varför stress kan ge upphov till sjukdom. Trots de många och svåra sjukdomstillstånden som finns med i boken, är detta en hoppfull bok! Då boken är skriven från en egen erfarenhet av kemikalieöverkänslighet, SHR och MCS (multiple chemical sensitivity), så kan denna kunskap ge varje människa en möjlighet att själv kunna göra egna medvetna val, varje ny dag, resterande delen av sitt liv! SÅ HÄR KAN DET VARA Vad som kan vara möjliga orsaker till sjukdomar som ME, FIBROMYALGI, IBS, UTMATTNING OCH DE LÅNGVARIGA SYMPTOMEN I COVID – 19