Bläddra

Samarbetsinlärning

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Samarbetsinlärning

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Samarbetsinlärning innebär att lära sig tillsammans i mindre grupper. Men det handlar inte om grupparbete i vanlig mening där ibland somliga elever kanske inte lär sig någonting alls och det synliga resultatet av gruppens arbete är det enda som räknas.

Läs mer
Samarbetsinlärningens idé är att processen i gruppen - det sociala samspelet - är lika viktig som de kunskapsmässiga målen. Alla i gruppen har ansvar för allas lärande, ett bra sätt att nå kunskapsmålen. Samarbetsinlärning är välkänd i många länder som Cooperative Learning och har bl.a. tack vare författarna till denna bok blivit ett viktigt inslag i finländsk skolutveckling.

Om författarna
Ped.Dr Pasi Sahlberg ansvarar för utveckling av utbildning och forskning vid Utbildningsstyrelsen i Helsingfors. Han har lång erfarenhet som lärare inom grund- och gymnasieskola och som lärarutbildare. De senaste åren har han varit knuten som sakkunnig och konsult till utbildningsprogram inom EU.
Asko Leppilampi har över 20 års erfarenhet som lärare, rektor och lärarfortbildare. Sedan några år verkar han som konsult och utbildare inom skola och näringsliv inom sitt specialområde samarbetsinlärning som han kopplar till den lärande organisationen.