Bläddra

Samlingsvolymen 2015 – redovisning

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansrätt Finansväsen och redovisning Juridik Redovisning Redovisningsrätt Särskilda rättsområden
Köp här

Samlingsvolymen 2015 – redovisning

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansrätt Finansväsen och redovisning Juridik Redovisning Redovisningsrätt Särskilda rättsområden
Köp här
Standardverket för bokföring och redovisning! Här samsas K1-, K2- och K3-regelverken med FARs rekommendationer och uttalanden, tillämpliga lagar och BAS-kontoplanen. Om FARs Samlingsvolym - redovisning I FARs Samlingsvolym – redovisning finns den goda redovisningsseden samlad. Här hittar du Bokföringsnämndens K-regelverk som ska användas av alla aktiebolag och ekonomiska föreningar senast från och med 2014. Nyheter i denna upplaga Ny RedR 1 Årsredovisning i aktiebolag, anpassad för K3-företag Ny RedU 11 Stiftelser med gemensamt placerad förmögenhet Förtydligande avseende avskrivningar av byggnader genom RedU 12 utgiven av FAR och kommentarerna till kapitel 10 i K2 för mindre ekonomiska föreningar utgiven av BFN Förenklingar av aktiebolagslagen som innebär ett enklare sätt att minska aktiekapitalet och utvidgade möjligheter att teckna nya aktier genom betalning m.m. Äldre BFN-regler har brutits ut och ges ut i ett eget supplement För vem? FARs samlingsvolym - redovisning lämpar sig för alla som har ett intresse av redovisning, bland annat redovisningskonsulter, revisorer och ekonomiavdelningar. Andra som även har nytta av Samlingsvolymen redovisning är skattespecialister, rådgivare och affärsjurister.