Bläddra

Samspelets psykologi i förskolan

Kategorier: Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Förskolan Pedagogik Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här

Samspelets psykologi i förskolan

Kategorier: Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Förskolan Pedagogik Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här

Det är inte så vanligt att man läser en fackbok och blir så makalöst berörd."
Jenny Klefbom, barnpsykolog

Som pedagog i förskolan möter man ibland stora utmaningar i samspelet med ett barn eller i barngruppen. Att kombinera pedagogik med psykologi ger en stärkt relationskompetens särskilt i mötet med barn som ännu inte knäckt samspelskoden.  

Boken visar på samspelets betydelse för barns utveckling, hälsa och lärande. Med utgångspunkt i situationsbeskrivningar hämtade från förskolans vardag presenterar Jenny Jakobsson Lundin forskning och teorier om exempelvis anknytning och lek samt om organisations- och gruppsykologi. Hon ger samtidigt exempel på hur den psykologiska kunskapen kan översättas i pedagogisk praktik.  

Jenny Jakobsson Lundin är skol- och förskolepsykolog i Haninge kommun, där hon arbetar mycket med att ge konsultation till pedagoger ute i verksamheten. Hon är också utbildare i programmet Vägledande samspel - ICDP. Tillsammans med kollegan Tuija Lehtinen har hon även skrivit boken Psykologi för klassrummet, utgiven på Lärarförlaget 2016.