Bläddra

Särbegåvade barn : i förskoleålder

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Undervisning för elever med särskilda behov

Särbegåvade barn : i förskoleålder

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Undervisning för elever med särskilda behov
Köp här
Särbegåvade barn – i förskoleålder handlar om barn i förskoleålder som avviker från ”vanliga” barn. Avvikelsen inbegriper barnens snabba sätt att uppfatta saker, deras reaktioner och att de uppfattar relationer mellan saker. Den inbegriper också det sätt de uttrycker sig på i form av ett stort ordförråd och deras förmåga att generalisera. Sådana barn betecknas som särbegåvade. Vissa av dem har utomordentligt goda kognitiva och psykomotoriska förmågor och därmed lätt för att lära, medan andra med lätthet kan anpassa sig till andra barn och omgivningen. Detta gäller dock inte alla särbegåvade barn. Här presenteras även några fall för att illustrera särbegåvade barns karakteristika, för att understryka synpunkter i forskningslitteraturen och för att etablera bättre insikt i problematiken kring fenomenet ”särbegåvning” hos barn. Följande är några av de teman som författaren tar upp i föreliggande bok: Vilka de särbegåvade barnen är Hur särbegåvade barn identifieras Sociala och känslomässiga karakteristika hos särbegåvade barn Samarbete mellan förskola och föräldrar till särbegåvade barn. Det som här sägs om varje enskilt tema är ett försök att ge ett svar på särbegåvade barns utmaningar och behov i de speciella situationer de befinner sig i såväl hemma som i förskolan. Boken riktar sig till studenter i pedagogisk psykologi och special­pedagogik, grund- och vidareutbildningar inom förskollärarutbildningen, men den kan också vara av intresse för fackfolk och rådgivare i PPT samt för föräldrar till särbegåvade barn.