Bläddra

Särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå : kursplaner och kommentarer.

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Köp här

Särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå : kursplaner och kommentarer.

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Köp här
UPPDATERAD VERSION UTKOMMER I JANUARI 2018, se Relaterade produkter, till höger.

Innehåller kursplaner för särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå som motsvarar den utbildning som ges inom grundsärskolan, träningsskolan inom grundsärskolan samt kommentarer till kursplarnernas uppbyggnad, betygsskalan och kunskapskraven. Nytt i denna utgåva som ersätter den tidigare:
  • Från och med 2013 har samtliga kurser inom särskild utbildning för vuxna verksamhetspoäng.
  • För kurserna inom utbildning som motsvarar träningsskolan har även begreppet kriterier för bedömning ersatts med kunskapskrav. Det innebär att även kommentarerna till kursplanerna har ändrats till följd av detta.