Bläddra

Se dej för! : upplevelser och hinder i en synskadads vardag

Kategorier: Att hantera funktionshinder Att hantera personliga problem Familj och hälsa Funktionshinder: sociala aspekter Hälsa, relationer och personlig utveckling Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Köp här

Se dej för! : upplevelser och hinder i en synskadads vardag

Kategorier: Att hantera funktionshinder Att hantera personliga problem Familj och hälsa Funktionshinder: sociala aspekter Hälsa, relationer och personlig utveckling Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Köp här
Författaren Jan Wigdell (1939) har yrkesmässigt verkat som vuxenpedagog inom folkbildningen. 2007 drabbads ha av en skada på gula fläcken i båda ögonen samtidigt och som utvecklades till en grav synskada. Boken beskriver, ofta komiskt, upplevelser och händelser från en synskadads vardagsliv och där spratten, som synskadan orsakar, ger ofta läsaren AHA-upplevelser, seriösa funderingar, igenkännande leenden och glada skratt.