Bläddra

Se språket : barns tillgång till svenskt teckenspråk

Kategorier: Funktionshinder: sociala aspekter Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik Teckenspråk, punktskrift och annan språklig kommunikation
Köp här

Se språket : barns tillgång till svenskt teckenspråk

Kategorier: Funktionshinder: sociala aspekter Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik Teckenspråk, punktskrift och annan språklig kommunikation
Köp här
Teckenspråkiga förskolor och skolor har en viktig roll för barnen, men trenden är att färre barn får tillgång till dessa språkmiljöer. Dessutom urholkas den språkliga kvaliteten när större fokus läggs på barnens talförmåga och kunskaper i svenskt teckenspråk inte värderas tillräckligt högt. Tommy Lyxell, språkvårdare i svenskt teckenspråk, föreslår flera åtgärder för att komma tillrätta med denna brist. Rapporten tar även upp föräldrarnas och hörselvårdens roll för barnens språkval.