Bläddra

Sekretess för finansiella företag. Ds 2011:7

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
Köp här

Sekretess för finansiella företag. Ds 2011:7

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
Köp här
HAR UTGÅTT - GÅR INTE ATT KÖPA I TRYCKT FORM.

Banksekretess även på försäkringsområdet

För att stärka allmänhetens och försäkringskundernas förtroende för försäkringsföretagen föreslås att det införs en generell regel om tystnadsplikt för dessa företag, i likhet med den s.k. banksekretessen. För att uppnå en enhetlig reglering föreslås dessutom ändringar i de nu gällande reglerna om tystnadsplikt inom banksektorn.