Bläddra

Sekretess och tystnadsplikt på socialtjänstens område

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning Social trygghet och välfärd: juridik Socialrätt
Köp här

Sekretess och tystnadsplikt på socialtjänstens område

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning Social trygghet och välfärd: juridik Socialrätt
Köp här

Regler om sekretess och tystnadsplikt aktualiseras inom både offentlig och enskilt bedriven verksamhet på socialtjänstområdet.

SEKRETESS OCH TYSTNADSPLIKT INOM SOCIALTJÄNSTENS OMRÅDE redogör först kortfattat för offentlighetsprincipen och grundläggande bestämmelser om sekretess inom socialtjänsten. Därefter behandlas relativt ingående sekretessbrytande bestämmelser som reglerar förutsättningarna för socialtjänsten att lämna uppgifter till andra myndigheter. Även utlämnande av uppgifter till vårdnadshavare, god man, förvaltare och andra enskilda tas upp.

SEKRETESS OCH TYSTNADSPLIKT INOM SOCIALTJÄNSTENS OMRÅDE kan med fördel användas såväl av praktiskt verksamma tjänstemän som av studenter på exempelvis socionomutbildningen.