Bläddra

Sekretess och tystnadsplikt på socialtjänstens område

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning Social trygghet och välfärd: juridik Socialrätt
Köp här

Sekretess och tystnadsplikt på socialtjänstens område

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning Social trygghet och välfärd: juridik Socialrätt
Köp här

Denna bok skall ge information om vilka sekretessregler som gäller i olika situationer. Författarna ska beskriva bestämmelser för sekretessprövning, sekretessregler mellan olika myndigheter, sekretessbrytande regler, anmälningsplikt, partsinsyn m.m och sätter detta i sitt sammanhang. Förtydliga vad som gäller med godmansuppdraget ur sekretsshänseende boken skall även behandla sekretessen som gäller mellan vårdnadshavare och barn. Boken skall även innehålla hänvisningar till aktuella lagrum rättsfallsreferat.