Bläddra

Sjöar i Värmland : tillstånd och förändringar

Kategorier: Geovetenskap Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hydrologi och hydrosfären Limnologi (sötvatten)
Köp här

Sjöar i Värmland : tillstånd och förändringar

Kategorier: Geovetenskap Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hydrologi och hydrosfären Limnologi (sötvatten)
Köp här
Erland Stake har flera decenniers erfarenhet av vattenvårdsarbete i Värmland och belyser i boken översiktligt hur det står till med syretillgång, surhet, bottendjursamhälle, fisk m.m. i värmländska sjöar. Försurningsdramats utveckling får en bred belysning liksom de stora förändringarna i ljusklimat och salthalt. Som bakgrund skissas klimatets och geologins betydelse för vattenkvaliteten.

Boken, som har underrubriken Tillstånd och förändringar, är fylld av diagram och tabeller som ger överskådlighet av materialet. Det finns också en lista över länets alla sjöar och deras koordinater.