Bläddra

av: Erland Stake

Kategorier: Geovetenskap Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hydrologi och hydrosfären Limnologi (sötvatten)
Erland Stake har flera decenniers erfarenhet av vattenvårdsarbete i Värmland och belyser i boken översiktligt hur det står till med syretillgång, surhet, bottendjursamhälle, fisk m.m. i värmländska sjöar. Försurningsdramats utveckling får en bred belysning liksom de stora förändringarna i ljusklimat och salthalt. Som…
Köp här

Isbn: 9789197920759

Utgivningsår: 20111031

Utgivare: Poem Förlag

Mediatyp: BC

av: Svahn, Nordholm

Kategorier: Geovetenskap Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hydrologi och hydrosfären Limnologi (sötvatten)
The Göta Canal – the blue waterway across Sweden. The Göta Canal is living history – the great vision that came true. It was a dream that had been nurtured for centuries, perhaps already by king Gustav Vasa in the sixteenth century; the dream of building a canal to join the North Sea with the Baltic Sea. It…
Köp här

Isbn: 9789188238481

Utgivningsår: 20050520

Utgivare: Gullers förlag

Mediatyp: BB

av: Willy Svahn, Brita Nordholm

Kategorier: Geovetenskap Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hydrologi och hydrosfären Limnologi (sötvatten)
Den blå vattenvägen genom Sverige<br /><br />Göta kanal är levande historia. Hon är den storslagna visionen som gick i uppfyllelse. En dröm som närts i århundraden, kanske redan av Gustav Vasa. Drömmen om en kanal som skulle förena Västerhavet och Östersjön. År 1832 står hon färdig.<br /><br…
Köp här

Isbn: 9789188238450

Utgivningsår: 20041216

Utgivare: Gullers förlag

Mediatyp: BB