Bläddra

av: Erland Stake

Kategorier: Geovetenskap Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hydrologi och hydrosfären Limnologi (sötvatten)
Erland Stake har flera decenniers erfarenhet av vattenvårdsarbete i Värmland och belyser i boken översiktligt hur det står till med syretillgång, surhet, bottendjursamhälle, fisk m.m. i värmländska sjöar. Försurningsdramats utveckling får en bred belysning liksom de stora förändringarna i ljusklimat och salthalt. Som…
Köp här

Isbn: 9789197920759

Utgivningsår: 20111031

Utgivare: Poem Förlag

Mediatyp: BC

av: Göran Dalhov

Kategorier: Geografi Geovetenskap Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hydrologi och hydrosfären Kuster Livsstil, hobby och fritid Naturgeografi och topografi Oceanografi (haven) Resor och platser
Västkusten i sköna färger Västkusten är med sin särpräglade övärld ett av Sveriges mest älskade landskap. Från Kattegatt till Skagerack är en reseberättelse från större delen av Sveriges västkust. Texten är kåserande med marina iakttagelser, kulturhistoriska notiser och naturbetraktelser. Här återges lokala samtal och…
Köp här

Isbn: 9789198510805

Utgivningsår: 20191101

Utgivare: Designeo

Mediatyp: BB

av: Svahn, Nordholm

Kategorier: Geovetenskap Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hydrologi och hydrosfären Limnologi (sötvatten)
The Göta Canal – the blue waterway across Sweden. The Göta Canal is living history – the great vision that came true. It was a dream that had been nurtured for centuries, perhaps already by king Gustav Vasa in the sixteenth century; the dream of building a canal to join the North Sea with the Baltic Sea. It…
Köp här

Isbn: 9789188238481

Utgivningsår: 20050520

Utgivare: Gullers förlag

Mediatyp: BB

av: Willy Svahn, Brita Nordholm

Kategorier: Geovetenskap Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hydrologi och hydrosfären Limnologi (sötvatten)
Den blå vattenvägen genom Sverige<br /><br />Göta kanal är levande historia. Hon är den storslagna visionen som gick i uppfyllelse. En dröm som närts i århundraden, kanske redan av Gustav Vasa. Drömmen om en kanal som skulle förena Västerhavet och Östersjön. År 1832 står hon färdig.<br /><br…
Köp här

Isbn: 9789188238450

Utgivningsår: 20041216

Utgivare: Gullers förlag

Mediatyp: BB