Bläddra

Sjöfartsskydd & ISPS-koden

Kategorier: Internationell rätt Internationell rätt: transport, kommunikation och handel Internationell sjörätt Juridik
Köp här

Sjöfartsskydd & ISPS-koden

Kategorier: Internationell rätt Internationell rätt: transport, kommunikation och handel Internationell sjörätt Juridik
Köp här
Reglerna om sjöfartsskydd syftar till att skydda sjöfarten mot terrorism, sjöröveri och andra grova våldsbrott. Denna bok ger en bred introduktion i ämnet och belyser bland annat bestämmelsernas uppbyggnad samt olika ansvars- och befogenhetsfrågor. Även hamnskydd och användande av beväpnad säkerhetspersonal ombord behandlas.

Boken är avsedd att användas vid utbildningar för befattningarna fartygets skyddschef, rederiets skyddschef, hamnanläggningens skyddschef och hamnskyddschef samt för sjömän med särskilda sjöfartsskyddsuppgifter.

Peter Thomsson är civilekonom och verksam inom Saab-koncernen. Han är även reservofficer i Flottan med militär erfarenhet av sjöfartsskydd.

Mattias Widlund är jur.kand. och specialiserad på sjörätt. Han är verksam vid Skarp Stockholm Advokatbyrå AB.