Bläddra

Sjötrafikföreskrifter m.m. 2019 – Internationella sjövägsreglerna (COLREG) samt nationella författningar om sjötrafik med kommentarer av Hugo Tiberg och Mattias Widlund

Kategorier: Internationell rätt Internationell rätt: transport, kommunikation och handel Internationell sjörätt Juridik
Köp här

Sjötrafikföreskrifter m.m. 2019 – Internationella sjövägsreglerna (COLREG) samt nationella författningar om sjötrafik med kommentarer av Hugo Tiberg och Mattias Widlund

Kategorier: Internationell rätt Internationell rätt: transport, kommunikation och handel Internationell sjörätt Juridik
Köp här
Sjötrafikföreskrifter m.m. 2019 innehåller de Internationella sjövägsreglerna, svenska föreskrifter om sjövägsregler och andra relevanta författningar med kommentarer om bl.a. hur dessa regler tolkas av domstolarna. Dessutom återges information om utmärkning och sjövägmärken m.m.

Syftet med boken är att tillhandahålla aktuella lydelser av föreskrifter som är av grundläggande betydelse för trafik med både skepp och båtar, såväl i kommersiell trafik som i nöjesfart.

Publikationens första sjutton upplagor utgavs av Sjöfartsverket innan Jure förlag övertog utgivningen 2010. Denna, den tjugoförsta upplagan, är uppdaterad t.o.m. 15 februari 2019.

Kommentarerna har skrivits av professor Hugo Tiberg och advokat Mattias Widlund.

Innehåll
1. Inledning
2. De internationella sjövägsreglerna
3. Nationella tillägg till och undantag från de internationella sjövägsreglerna
4. Lokala sjötrafikföreskrifter
5. Prejning och visitering
6. Örlogsfartyg och militära förhållanden som påverkar sjötrafiken
7. Utdrag ur Ufs A
8. Utmärkning
9. Sjövägmärken
10. Utmärkning och märkning av fiskeredskap
11. Beteckningar i svenska sjökort
12. Rapporteringsplikt vid faror för sjötrafiken
13. Nödsignaler
14. Internationella signalflaggor
15. Enställiga signaler
16. Morsetecken
17. Bokstaveringstabeller