Bläddra

Skadestånd för miljöskada

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Särskilda rättsområden
Köp här

Skadestånd för miljöskada

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Särskilda rättsområden
Köp här
Boken behandlar skadestånd för miljöskador enligt gällande svensk rätt. Den är i första hand avsedd för praktiker. Författaren har bara sporadiskt berört annan nordisk rätt och knappast alls utomnordisk rätt. I vissa delar bygger arbetet på författarens behandling av 32 kap. miljöbalken i Bengtsson-Bjällås-Rubenson-Strömberg, Miljöbalken. En kommentar, men vad som sägs där har utvecklats betydligt utförligare, och åtskilliga andra frågor än i kommentaren diskuteras.