Bläddra

Skapa en tillgänglig lärmiljö : Högskolepedagogens handbok

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov

Skapa en tillgänglig lärmiljö : Högskolepedagogens handbok

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov

Om anpassningar görs till en naturlig del av lärarens planeringsarbete kommer lärosätet att spara tid och resurser, samtidigt som såväl välbefinnande som genomströmning av studenter ökar.

Skapa en tillgänglig lärmiljö är en handbok som syftar till att göra dig som högskolepedagog tryggare och bättre rustad i ditt uppdrag att skapa en tillgänglig lärmiljö för dina studenter. "Tänker man rätt" från början och arbetar med generell tillgänglighet minskar behovet av särlösningar för enskilda studenter i mötet med heterogena grupper. Tillgänglighetsarbetet bygger på grundläggande förståelse för funktionsnedsättningar och kunskap att i praktiken göra enkla anpassningar, både vid planering och genomförande av kurser. Det handlar om anpassningar som kan vara nödvändiga och avgörande för några studenter, men som oftast gynnar hela gruppen.

Den här är en bok för alla er som arbetar för att skapa en likvärdig undervisning inom högskolan: professorer, lektorer, adjunkter, doktorander, meriteringsanställda och annan undervisande personal, det vill säga högskolepedagoger. Boken kan även vara intressant för exempelvis prefekter och programansvariga, studievägledare, studenthälsovården, studentkårer och studenter.

Anna Jälknäs och Heidi Wåxberg är båda lärare och specialpedagoger. Medan Heidi arbetar som samordnare för pedagogiskt stöd vid Chalmers tekniska högskola arbetar Anna vid Göteborgs universitet. Med erfarenheter från två lärosäten representerar de en stor bredd av program och fristående kurser inom vitt skilda vetenskapsområden. Innehållet i boken utgår från författarnas erfarenheter i sina roller som samordnare för pedagogiskt stöd.