Bläddra

Skatt på kapital

Kategorier: Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Köp här

Skatt på kapital

Kategorier: Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Köp här
Denna bok har blivit den klassiska handboken för beskattning av aktier, optioner, terminer och alla andra delägarrätter, olika slag av fordringsrätter och andelar i handelsbolag, liksom för beskattning av bostadsrätter, villor och andra fastigheter.

Skatt på kapital redovisar pedagogiskt och med belysande exempel skattereglerna för såväl löpande avkastning som kapitalvinster i inkomstslaget kapital.

Skattereglerna för anställdas förvärv av aktier och optioner av olika slag behandlas utförligt, liksom de olika systemen för uppskov vid andelsbyten och vid bostadsbyten. I den nya upplagan redovisas alla nya finansiella instrument såsom CFD-kontrakt och olika swapar samt gränsdragningen mellan ränta och kapitalvinst på olika instrument liksom alla nyheter på 3:12-beskattningens område.

Den trettonde upplagan är uppdaterad med det senaste från Regeringsrätten och Skatterättsnämnden liksom från Skatteverket och riksdagen t.o.m. mars 2010.

Boken vänder sig främst till jurister, revisorer, mäklare och andra rådgivare, men är genom sitt enkla språk och många exempel oumbärlig för aktieägare, fastighetsägare, fåmansföretagare m.fl. som själva vill tränga in i den komplicerade och omfattande lagstiftningen och rättspraxis på området.