Bläddra

Skogen : Vår räddning fem i tolv

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap

Skogen : Vår räddning fem i tolv

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap
Varje år planteras minst 380 miljoner träd i Sverige. För att Sveriges alla svampskogar, ungskogar, promenadskogar och råvaruskogar ska finnas även för kommande generationer återplanteras minst två nya träd för varje som avverkas. Den svenska skogen växer dubbelt så mycket nu som för 100 år sedan.

Det pågår en förvandling av Svensk skogsindustri från de traditionella produkterna till nya. Papper, timmer och ved får konkurrens av nya produkter och nya processer i en ny produktmix.

Det har uppstått en konkurrens kring skogens använd-ning. Den sedan länge etablerade skogsindustrin med inriktning på papper och virke har mötts av ett intresset för att vidareutveckla trädets innehåll av lignin.