Bläddra

av:Johan Nitare

Kategorier: Agronomi och lantbruk Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hantering av mark- och naturresurser Miljön Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Denna bok beskriver kärlväxter, mossor, lavar och svampar som kan användas som praktiska verktyg och indikatorer på skyddsvärd skog. Dessutom ges beskrivningar av olika biotoper och deras skötselbehov. Boken utgör en viktig kunskapskälla för alla som har intresse för skog, träd och naturvård.
Köp här

Isbn: 9789187535154

Utgivningsår:20190505

Utgivare: Skogsstyrelsens Böcker & Broschyrer

Mediatyp: BB

av:Per Anders Lugn, Jeanette Andersson

Kategorier: Agronomi och lantbruk Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbart jordbruk Hantering av mark- och naturresurser Miljön Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
En bok om hopp och lösningar Under sin utveckling har människan gått från att leva av vad naturen ger, till att ta mer av naturen än vad den tål. Resultatet är underpresterande ekosystem och att mänskligheten står inför stora och farliga utmaningar. Den här boken handlar om människorna som vill återställa ekosystemen…
Köp här

Isbn: 9789189145375

Utgivningsår:20210128

Utgivare: Leopard Förlag

Mediatyp: BC

av:Ulla Rosander, Kimmo Rumpunen

Kategorier: Dietik och näringslära Folkhälsa och personlig hälsa Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Hantering av mark- och naturresurser Livsmedelsförsörjning Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Miljön Samhällsmedicin och preventiv medicin
Boken Miljö, mat och hälsa: Ur ett hållbarhetsperspektiv är en introduktion, som på ett tydligt sätt förklarar sammanhang och termer som förekommer inom området livsmedelsproduktion med dess naturförutsättningar och konsumtion. En av de stora utmaningar vi står inför är hur vi ska försörja jordens stora och ökande…
Köp här

Isbn: 9789144159270

Utgivningsår:20220727

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Anna Liljemalm, Erik Abel

Kategorier: Agronomi och lantbruk Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hantering av mark- och naturresurser Jordbruk och spannmålsproduktion Livsmedelsförsörjning Miljön Reportage och samlingar av journalistiska texter Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Fröet är matens bortglömda huvudrollsinnehavare. Det är fröerna som ser till att sushiriset mognar på andra sidan jorden, som säkrar vetet i pastan och som ordnar morgonkaffet. Nästan allt vi äter börjar med ett frö. Utan fröerna skulle tallrikarna gapa…
Köp här

Isbn: 9789127166271

Utgivningsår:20200311

Utgivare: Natur & Kultur Allmänlitteratur

Mediatyp: BC

av:Henrik Ekman

Kategorier: Biodiversitet, biologisk mångfald Geovetenskap Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hantering av mark- och naturresurser Meteorologi och klimatologi Miljön Tillämpad ekologi
”Barndomens somrar var soliga, fyllda av bad och naturupplevelser. Jag tittade på fåglar och hade mitt eget lilla zoo i trädgården. Men under ytan hände det saker. Sjöarna grodde igen, havet höll på att övergödas och ute i landskapet tystnade fågelrösterna när gifter spreds på åkrarna. Rachel Carson öppnade…
Köp här

Isbn: 9789113075426

Utgivningsår:20210929

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BB

av:Therese Uddenfeldt

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Energiindustri Energiresurser Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hantering av mark- och naturresurser Industrier och branscher Miljön
De senaste århundrandena har vi kunnat avnjuta historiens största gratislunch. Det fossila bränslet har gett oss en frihet som människan tidigare bara kunnat drömma om. Men: Oljereserverna minskar utan möjlighet till påfyllning, samtidigt som vårt beroende av de sinande resurserna bara ökar. Att säga att det inte bådar…
Utgått

Isbn: 9789100138707

Utgivningsår:20160406

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Arbetsterapi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hantering av mark- och naturresurser Kreativ terapi (t.ex. konst-, musik-, och dramaterapi) Livsstil, hobby och fritid Medicin och omvårdnad Miljön Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Trädgård Trädgårdsskötsel: växter och odling
Grön rehabilitering kombinerar grönt och vitt kun¬nande. Det gröna står för natur och trädgård och det vita för beprövade metoder inom traditionell vård. I Göte¬borg finns Gröna Rehab, som drivs i Botaniska trädgårdens regi på uppdrag av Västra Götalandsregionen. Här arbetar man både förebyggande och rehabiliterande…
Köp här

Isbn: 9789187068515

Utgivningsår:20100519

Utgivare: Göteborgs Botaniska Trädgård

Mediatyp: BB

av:Lars Jadelius

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hantering av mark- och naturresurser Miljön
Värnandet av jordens klimat är en av vår tids allvarligaste utmaningar, även om det just nu ser ut att vara coronapandemin och den arbetslöshet som växer fram i dess spår. Ska vi kunna hantera sådana kriser krävs en ny och utvidgad syn på våra demokratier. Kunskapandet måste nu ställas i centrum för att till exempel…
Köp här

Isbn: 9789151958088

Utgivningsår:20200623

Utgivare: Alba.nu

Mediatyp: BC

av:Lars Christersson

Kategorier: Agronomi och lantbruk Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hantering av mark- och naturresurser Miljön Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Denna bok skrives för att informera om möjligheter för svenskt skogsbruk och svenskt jordbruk att påverka de pågående klimatförändringarna i positiv riktning. Dessutom beskrivs de åtgärder, som måste sättas in för att förhindra, att sjöar och vattendrag växer igen och att Östersjön fortsätter att förorenas. Den stora…
Köp här

Isbn: 9789198425970

Utgivningsår:20220620

Utgivare: Förlaget Boken

Mediatyp: BB

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hantering av mark- och naturresurser Industriell kemi och kemiteknik Industriell kemi och tillverkningsteknik Klinisk medicin och internmedicin Livsmedelsförsörjning Livsmedelssäkerhet Livsmedelsteknik Medicin och omvårdnad Miljön Sjukdomar och rubbningar Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Matforgiftning – Smitte gjennom mat og vann gir god oversikt over mat- og vannbårne mikroorganismer som kan føre til sykdom. Denne 5. utgaven er oppdatert i henhold til ny forskning, der teknologi for helgenomsekvensering og tilhørende analysemetoder er vektlagt som betydningsfulle for økt mattrygghet på globalt…
Köp här

Isbn: 9788202806071

Utgivningsår:20240125

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BB

av:Gunnar Rundgren

Kategorier: Agronomi och lantbruk Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Hållbart jordbruk Hantering av mark- och naturresurser Livsmedelsförsörjning Miljön Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
VI HAR INVAGGATS i föreställningen att det är vi konsumenter som styr vilken mat vi äter och att vi genom våra val kan påverka hur jordbruket bedrivs. Men i själva verket är det tvärtom våra matvanor och val formas av ett allt mer industriellt jordbruk, av livsmedelsindustrin, handelskedjorna och staten. När vi väljer…
Köp här

Isbn: 9789170378850

Utgivningsår:20160928

Utgivare: Ordfront Förlag

Mediatyp: BB

av:Folke Schimanski

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hantering av mark- och naturresurser Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Kulturvetenskap: mat och samhälle Livsmedelsförsörjning Livsstil, hobby och fritid Mat och dryck Miljön Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Bristen på mat har genom historien orsakat så väl revolutioner som störtat monarkier. Det sägs att Sverige aldrig varit så nära en revolution som under första världskriget, och att påtryckningarna var upprörda husmödrar.  Under de båda världskrigen spelade livsmedelsförsörjningen en avgörande roll. Miljontals européer…
Köp här

Isbn: 9789173438032

Utgivningsår:20190121

Utgivare: Leopard Förlag

Mediatyp: BB

av:Andreas Karlsson

Kategorier: Biologi och biovetenskap Förhistoriska människor Geovetenskap Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hantering av mark- och naturresurser Humanbiologi Matematik och naturvetenskap Miljön Torka och vattenförsörjning
»Karlsson rör sig som en fisk i vattnet oberoende om det handlar om fem tusen år gamla civilisationer eller dagens klimatdebatt och de möjligheter och utmaningar som världens folk står inför i fråga om för lite respektive för mycket vatten. Han kan sin sak och sin historia.« Populär Arkeologi »Karlssons kombination av…
Köp här

Isbn: 9789177891321

Utgivningsår:20210125

Utgivare: Historiska Media

Mediatyp: BB

av:Lisa Segnestam

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk historia Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hantering av mark- och naturresurser Miljön Nationalekonomi Torka och vattenförsörjning
This dissertation interprets gender-differentiated vulnerability to drought within a rural community located in the dry zone, la zona seca, of Nicaragua, a region that has been identified by the government and NGO sector as suffering from prolonged and, since the 1970s, more frequent droughts. A combination of gender,…
Köp här

Isbn: 9789187235702

Utgivningsår:20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av:Lars Christersson

Kategorier: Agronomi och lantbruk Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hantering av mark- och naturresurser Miljön Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Denna bok skrives för att informera om möjligheter för svenskt skogsbruk och svenskt jordbruk att påverka de pågående klimatförändringarna i positiv riktning. Dessutom beskrivs de åtgärder, som måste sättas in för att förhindra, att sjöar och vattendrag växer igen och att Östersjön fortsätter att förorenas. Den stora…
Köp här

Isbn: 9789198425956

Utgivningsår:20220502

Utgivare: Förlaget Boken

Mediatyp: BB

av:

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hantering av mark- och naturresurser Miljön
En långsiktigt hållbar markanvändning är avgörande för att vi ska kunna nå generationsmålet och många av våra miljökvalitetsmål. Hur vi använder marken har samtidigt stor betydelse för flera näringar som jordbruk, skogsbruk, turism och energiproduktion. Markanvändningen spelar även en väsentlig roll för infrastruktur,…
Köp här

Isbn: 9789138239612

Utgivningsår:20130618

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Lars-Arne Sjöberg

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Hantering av mark- och naturresurser Livsmedelsförsörjning Miljön
För oss är det en självklarhet.Vi kan äta oss mätta när vi sätter oss till bords. Men så är det inte för alla. Förra året (2018) var det 815 miljoner människor som regelbundet inte kunde äta sig mätta. Det är 38 miljoner fl er än 2015. 155 miljoner av de hungrande är barn under 5 år. Noterbart är att idag dör fl er…
Köp här

Isbn: 9789178515400

Utgivningsår:20190911

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av:Hans Lindström

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Energiindustri Energiresurser Energiteknik Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hantering av mark- och naturresurser Industrier och branscher Miljön Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
HANS LINDSTRÖM har i olika roller följt och arbetat i energibranschen under fem decennier. Under studietiden på Chalmers specialiserade han sig på konstruktion och värme och efter examen 1979 arbetade han under åtta år med utvärdering och utveckling av värmepumpar, från små för villor till stora för fjärrvärmenät, på…
Köp här

Isbn: 9789189480377

Utgivningsår:20220607

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hantering av mark- och naturresurser Miljön
Har haft i uppdrag att ta fram en strategi för långsiktigt hållbar markanvändning och en strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik. Eftersom mark och vatten hänger nära samman, kan och bör inte några knivskarpa gränser mellan strategierna dras. Strategierna ses som integrerade delar i arbetet för att nå…
Köp här

Isbn: 9789138241417

Utgivningsår:20140702

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Mustafa Saoud

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hantering av mark- och naturresurser Miljön
Hur effekterna av mänskliga aktiviteter har förändrat terrängen i landskapet i länder med torrt klimat. Ex IRAK. En sammanfattning av min doktorsavhandling, Warszawa universitet. Den beskriver reversibla förändringar av Iraks höjdskillnader och av andra komponenter i den geografiska miljön…
Köp här

Isbn: 9789163921858

Utgivningsår:20161220

Utgivare: Ht bok förlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789138250280

Utgivningsår:20200302

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Andreas Karlsson

Kategorier: Biologi och biovetenskap Förhistoriska människor Geovetenskap Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hantering av mark- och naturresurser Humanbiologi Matematik och naturvetenskap Miljön Torka och vattenförsörjning
»En såväl djärv som insiktsfull bok« Axess »Karlsson rör sig som en fisk i vattnet oberoende om det handlar om fem tusen år gamla civilisationer eller dagens klimatdebatt och de möjligheter och utmaningar som världens folk står inför i fråga om för lite respektive för mycket vatten.« Populär arkeologi Varför är vatten…
Köp här

Isbn: 9789180501873

Utgivningsår:20230220

Utgivare: Historiska Media

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Föroreningar och miljöhot Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hantering av mark- och naturresurser Juridik Klimatförändringar Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljön Särskilda rättsområden
Dricksvattenutredningen lämnar i detta delbetänkande en uppdaterad analys av klimatförändringarna i Sverige under återstoden av detta sekel, med de risker för dricksvattenförsörjningen som kan förutses. Det gäller en rad pågående och framtida effekter på vattenförekomster, berednings- och distributionssystem för…
Köp här

Isbn: 9789138243015

Utgivningsår:20150604

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Hantering av mark- och naturresurser Industrier och branscher Lantbruk och primärnäringar Miljön
Skal bioøkonomien overta når oljen tar slutt? En slik overgang vil innebære en rekke endringer innen blant annet jordbruk, skogbruk, fiskeri, akvakultur, biovitenskap og industri. En «smart» bioøkonomi vil kreve utvikling på tvers av disse biosektorene. Å få til en overgang som også er samfunnsmessig akseptabel for…
Köp här

Isbn: 9788202604905

Utgivningsår:20200326

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av:Lars Christersson

Kategorier: Agronomi och lantbruk Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hantering av mark- och naturresurser Miljön Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Denna bok skrives för att informera om möjligheter för svenskt skogsbruk och svenskt jordbruk att påverka de pågående klimatförändringarna i positiv riktning. Dessutom beskrivs de åtgärder, som måste sättas in för att förhindra, att sjöar och vattendrag växer igen och att Östersjön fortsätter att förorenas. Den stora…
Köp här

Isbn: 9789198831528

Utgivningsår:20230807

Utgivare: Förlaget Boken

Mediatyp: BB

av:Marcus Priftis

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Extractive industries Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hantering av mark- och naturresurser Industrier och branscher Lantbruk och primärnäringar Miljön
”Brytningstid är en lättläst, hederlig och mångfacetterad odyssé genom metallernas ödesmättade betydelse för vår historia, vår vardag och inte minst vår framtid.” Aftonbladet ”Sällan har en reportagebok drabbat mig med sådan…
Köp här

Isbn: 9789127159150

Utgivningsår:20201016

Utgivare: Natur & Kultur Allmänlitteratur

Mediatyp: BB