Bläddra

Skogspraktikan – varför vi bör gå över till naturnära skogsbruk

Kategorier: Agronomi och lantbruk Hållbart jordbruk Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Skogspraktikan – varför vi bör gå över till naturnära skogsbruk

Kategorier: Agronomi och lantbruk Hållbart jordbruk Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
De svenska naturskogarna fortsätter att avverkas, mångfalden minskar, en tredjedel av avverkningarna når inte upp till lagens miljökrav och lönsamheten i svenskt skogsbruk sjunker. Den här boken berättar lättbegripligt om ett hållbart och ekonomiskt lönsamt alternativ till dagens skogsbruk. Naturnära skogsbruk innebär att vi slutar röja, kalhugga och markbereda och låter skogen växa på ett mer naturligt sätt. Avverkning sker allteftersom träden blir mogna för skörd och utifrån efterfrågan på marknaden. Det ger mindre risk för stormskador och storskaliga angrepp av skadeinsekter. Ekologiska och sociala värden hålls intakta och ekonomin förbättras. Det finns alternativ till trädplantager, kalhyggen, utarmad mångfald, sönderkörd mark och sjunkande intäkter. Men det brådskar!