Bläddra

Skolan i en digital omvärld

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Skolan i en digital omvärld

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Att förstå digitaliseringens påverkan på samhället är en av de kompetenser skolan ska förse eleverna med.

Skolan i en digital omvärld ger en bred och lättillgänglig översikt av de möjligheter och utmaningar som tekniken för med sig. Boken förklarar bakomliggande mekanismer som vi inte alltid ser och beskriver begrepp som filter­bubblor, skräddarsydd marknadsföring och kryptering. De positiva sidorna av teknikutvecklingen samsas med råd om hur vi, vuxna såväl som elever, kan skydda oss mot oönskade effekter och värna vår integritet.  

Boken ger viktig grundkunskap om det digitala samhälle som lärare i grundskola och gymnasium förväntas undervisa om. Innehållet fungerar också som ett diskussionsunderlag i både lärarrum och klassrum.

Anders Thoresson är teknikjournalist, föreläsare och en av upphovsmännen till podcasten Digitalsamtal

"Det är en otroligt bra bok. Borde vara obligatorisk läsning för alla. Reflektionsfrågorna efter varje kapitel får mig att tänka efter: Hur ska jag förhålla mig till det digitala samhället, privat och i undervisningen?"
Karin Nygårds, lärare i svenska och programledare på UR.

Innehåll

Förord

Introduktion 

Del 1: Nya krav på grundskolan
Denreviderade läroplanen  

Del 2: Tekniken
Den tekniska grundförståelsen
Elevernas teknikvardag  

Del 3: Skräddarsytt innehåll och filterbubblor
En personanpassad upplevelse
Små, små bitar av data
Filterbubblan 

Del 4: Hur utnyttjas mina digitala fotspår?
Så används information om oss
Är jag värd att ha som kund?
Stora möjligheter med big data 

Del 5: Säkerhet och källkritik
Därför behöver alla kryptering
Molnet är någon annans hårddisk
Sakernas internet
Digital källkritik 

Del 6: En digital självförsvarskurs
Grunderna i digitalt självförsvar
Säkerhetshåloch hackare
Var försiktig, läs användarvillkoren 

Del 7: Frågor som behöver ett svar
Hur hanterar vi teknikutvecklingen?
Hur duktiga måste datorerna bli?
Är algoritmer ett problem?
Vilka tekniska färdigheter har eleverna?
Vilka krav ska vi ställa på beslutsfattare? 

Ordlista

Länkar till verktyg och fördjupning

Källförteckning