Bläddra

Skolans arbetsmiljö : praktiska typfall

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Arbetsmiljörätt Arbetsrätt Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Juridik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Skolor
Köp här

Skolans arbetsmiljö : praktiska typfall

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Arbetsmiljörätt Arbetsrätt Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Juridik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Skolor
Köp här
Finns det yttrandefrihet inom skolan? Vilka begränsningar finns i bruket av sociala medier? När och hur ska arbetsgivaren göra en riskbedömning? Hur går det till när Arbetsmiljöverket gör en inspektion?Dessa och många andra frågor besvaras i Skolans arbetsmiljö – praktiska typfall, som till stor del är uppbyggd på konkreta exempel som författarna kommit i kontakt med i sina roller som arbetsrättsjurister på central arbetsgivarorganisation respektive facklig organisation. Typfallen, varav flera är nya eller omarbetade, behandlar och föreslår lösning på:– Konflikt skolledning–lärare – Skyldighet att anmäla olycksfall– Buller – Straffansvar för arbetsmiljöbrott– Lagkollision AML–skollagen – Mobbning av elev– Samarbetsproblem – Riskbedömning– Skyddsombudsstopp – Arbetsmiljöinspektion– Hög arbetsbelastning för rektorer – Lärares ofredande av elever– Fördelning av arbetsmiljöuppgifter – Misshandel av lärare – lärares rätt att ingripaBoken presenterar också de olika aktörerna i arbetsmiljöarbetet och hur samverkan inom skolan fungerar. Den avslutas med checklista för fördelning av arbetsmiljöuppgifter.