Bläddra

Skolans arbetsmiljö : praktiska typfall

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Arbetsmiljörätt Arbetsrätt Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Juridik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Skolor
Köp här

Skolans arbetsmiljö : praktiska typfall

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Arbetsmiljörätt Arbetsrätt Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Juridik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Skolor
Köp här
Boken, som är fjärde upplagan, ska användas som ett redskap för chefer, arbetsledare, pedagoger, fackliga förtroendemän och skyddsombud inom skolan och hjälpa dem att lösa svåra arbetsmiljöproblem på arbetsplatsen.

"Skolans arbetsmiljö. Praktiska typfall" är till stor del uppbyggd på konkreta exempel som författarna kommit i kontakt med i sina roller som arbetsrättsjurister på central arbetsgivarorganisation och central facklig organisation. Typfallen, som kan läsas var för sig utifrån läsarens aktuella problem, behandlar och föreslår lösning bl.a. på:
 • - Fördelning av arbetsmiljöuppgifter och returnering
 • - Yttrandefrihet för lärare
 • - Straffansvar för arbetsmiljöbrott
 • - Skol-OSA
 • - Hög arbetsbelastning och prioritering av arbetsuppgifter för lärare
 • - Konflikt skolledninglärare
 • - Skyldighet att anmäla olycksfall
 • - Lagkollision AMLskollagen
 • - Mobbning av elev
 • - Samarbetsproblem
 • - Riskbedömning vid utökad undervisningstid
 • - 6:6 a-framställan och skyddsombudsstopp
 • - Den nationella inspektionen av skolan
 • - Hög arbetsbelastning för rektorer
 • - Lärares ofredande av elever
 • -Misshandel av lärare och nödvärnsrätt

  Boken presenterar också hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till och innebörden av föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö samt de olika aktörerna i arbetsmiljöarbetet och hur samverkan inom skolan fungerar. Den avslutas med checklistor för fördelning av arbetsmiljöuppgifter och enkäter om arbetsmiljön.