Bläddra

Skolans större roll i samhället : ett kärleksfullt förslag

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
Köp här

Skolans större roll i samhället : ett kärleksfullt förslag

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
Köp här
Skolan fyller en väldigt viktig funktion i dagens samhälle, men besitter samtidigt en outnyttjad potential som skulle kunna förbättra det samhälle vi känner till idag i grunden, för all framtid. Skolan kommer dock med mycket bagage, och för att komma åt potentialen behöver vi bortse från allt vi känner till om skolan idag och börja om. Vi har väldigt gott om tid med varje individ i vårt samhälle under en kritisk period i deras liv. Det ger oss enorma möjligheter. Frågan är enkel: Hur kan skolan på bästa sätt bistå oss som individer och det samhälle vi lever i? Vad ska vi göra och var ska vi börja? -- Vi har en samlad kunskap om hur vi ska ta oss an de utmaningar vi möter i vårt samhälle idag, såsom psykisk ohälsa, missbruk, kriminalitet med mera, men vi saknar en tydlig plan för hur vi ska bemöta dem. ”Skolans större roll i samhället” ger förslag på hur vi kan utnyttja skolans potential för att ta oss an de här utmaningarna och vilket resultat vi kan förvänta oss, samt hur det kommer att påverka livet för samtliga individer i vårt samhälle. Pontus Edenberg har under 20 års tid studerat utbildning, skolans roll i samhället och individers utveckling.