Bläddra

Skolbiblioteket som pedagogisk investering

Kategorier: Biblioteks- och informationsservice Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Pedagogik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Skolbiblioteket som pedagogisk investering

Kategorier: Biblioteks- och informationsservice Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Pedagogik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Sofia Malmberg är samordnare för skolbiblioteken i Järfälla kommun, föreläsare, debattör och författare till böcker i ämnet skolbibliotek: Bibliotekarien som medpedagog (2014) och Happenings som arbetsmetod (2015). Denna nya bok riktar sig till bibliotekarier, rektorer, tjänstemän och politiker. Författarens intention är att inspirera och fungera som drivkraft vad gäller synen på skolbiblioteken som en pedagogisk investering snarare än ett rum för böcker. Boken innehåller en gedigen genomgång av skolbibliotekets roll genom åren. Huvudfrågan är hur man ska kunna kvalitetssäkra skolbiblioteket som en nationell angelägenhet och därmed synen på det som en pedagogisk funktion i skolan, allt enligt regeringens nya direktiv om att stärka den digitala kompetensen i skolan. Författaren analyserar dagens situation och ger förslag på styrning, organisation och förbättringsområden. Den givande framställningen ger sammanfattande och ny kunskap i den väsentliga debatten kring skolbibliotekens organisation och funktion. Uppgifterna i källförteckningen med en ansenlig mängd nätresurser är relevanta och aktuella.