Bläddra

Skolledare i en digitaliserad värld : att leda lärande

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Utgått

Skolledare i en digitaliserad värld : att leda lärande

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Utgått

Boken Skolledare i en digitaliserad värld – att leda lärande ger handfasta råd och tips om hur vi ska implementera de samlade nationella strategierna för svensk skola.


Hur skapar vi lärande organisationer och leder lärande i en digitaliserad värld? Hur bygger vi en dela-kultur med hjälp av det kollegiala lärandet?


Digitaliseringen av skolan handlar väldigt lite om teknik. Det handlar om att leda en pedagogisk verksamhet mot skolans uppdrag i styrdokumenten. I den här boken får du veta hur detta kan se ut och vad du som skolledare behöver göra för att lyckas. Du får följa hela processen, från att sätta mål till att utvärdera.


Boken berättar vad som krävs för att anpassa arbetet till en verksamhet som ska genomsyras av digital kompetens utifrån skolans uppdrag.


Om författaren
Malin Frykman har bred erfarenhet av digitalisering inom skolan ur en skolledares perspektiv, bland annat som rektor och som skolutvecklare med fokus på digitalisering. Till vardags är hon verksam som pedagogisk processledare på Lin Education.