Bläddra

Skolutveckling i praktiken – Konkreta exempel

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap

Skolutveckling i praktiken – Konkreta exempel

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Visättraskolan har gjort en utvecklingsresa som har uppmärksammats och prisats, en resa där verksamheten gått från att vara en skola i kris till att bli en verksamhet som genomsyras av ledorden kunskap, trygghet och trivsel. I boken presenterar författarna de framgångsfaktorer som varit avgörande i utvecklingsarbetet.

Läs mer
Författarna delar med sig av konkreta exempel som syftar till att ge stöd i det systematiska kvalitetsarbetet utifrån de framgångsfaktorer de definierat. De praktiska exemplen förankras i aktuell forskning, och varje kapitel avslutas med reflektionsfrågor och workshops. Boken kan med fördel användas som utgångspunkt för det kollegiala lärandet.
Boken vänder sig till dig som är intresserad av konkreta exempel på skolutveckling där man genom ett systematiskt arbete lyckats göra en positiv vändning.

Om författarna
Semira Vikström är Visättraskolans rektor, Erik Hall är biträdande rektor med ansvar för elevhälsan och Dounya Hayyoun är pedagogisk utvecklingsledare. Ingrid Hylander är legitimerad psykolog och docent i pedagogik. Tillsammans har de också skrivit, Elevhälsa i praktiken – hur gör vi?