Bläddra

Skriv populärvetenskapligt

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap

Skriv populärvetenskapligt

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Skriv populärvetenskapligt ger dig verktyg för att skriva så att fler än experterna förstår, utan att ge avkall på kvaliteten. Boken sammanfattar de viktigaste språkliga metoderna som gör att du kan skriva begripligt. Du får också en inblick i vilka metoder som fungerar för att berätta en historia - så att läsaren kommer ihåg den.

Läs mer
Texter om vetenskap kan vara spännande som en thriller. Men en forskningstext kan också få läsaren att tappa intresset. I värsta fall får den läsaren att känna sig dum. I boken berättar välkända forskare, författare och redaktörer hur de gör för att väcka intresse och engagemang.
Läs mer på författarnas hemsida www.skrivpopularvetenskapligt.se

Om författarna
Birgita Klepke och Susanne Rydell är journalister och skriver populärvetenskapligt för flera webbplatser och tidskrifter. De leder också skrivutbildningar för forskare, experter och kommunikatörer.