Bläddra

Släpp in leken i skolan!

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Släpp in leken i skolan!

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Läsaren möter arton engelska forskare och lärare som ger forskningsrön respektive konkreta erfarenheter från lek i klassrummet. Boken tar upp lekens roll i vidare bemärkelse, men också konkret kopplad till olika skolämnen.

Läs mer
För alla som observerat lekande barn är det uppenbart att barnen har fantastiskt roligt när de leker. För den som ger sig tid att observera en lite längre stund, står det också väldigt klart att leken är ett mycket viktigt verktyg för inlärning.
Torts att forskning visar på lekens enorma inlärningspotential, har denna resurs hittills varit ganska outnyttjad i skolarbetet. Kanske är det så för att vi så gärna ser ett motsatsförhållande mellan arbete och lek.

Om författarna
Janet R. Moyles är Senior Lecturer in Education vid University of Leicester. Tidigare rektor som numera är engagerad i de kvalitativa aspekterna av pedagogiskt arbete med yngre barn. Välkänd skribent och föreläsare inom området barns lek i inlärningsprocessen.
Övriga medverkande författare: Lesley Abbott, Angela Anning, Tony Bertram, David Brown, Tina Bruce, Audrey Curtis, Rose Griffiths, Nigel Hall, Peter Heaslip, Jane Hislam, Victoria Hurst, Neil Kitson, Christine Pascal, Roy Prentice, Jeni Riley, Jane Savage samt Peter K. Smith