Bläddra

Små barns etik

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Små barns etik

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Boken handlar om de yngsta barnens vardagliga samspel i förskolan: deras etik, de värden och normer som de uttrycker i sin samvaro. Vad upplever barn som rätt och fel? Tar barn ansvar för varandras välbefinnande? Hur ser barns lärande ut i dessa sammanhang?

Läs mer
Boken är rik på beskrivningar av barns etiska samspel och på frågeställningar om pedagogers och vuxnas förhållningssätt till barn. Avsikten är att utmana till reflektion över etiska frågor, i första hand utifrån barns perspektiv men också i relation till förskolans läroplan och arbetet i förskolan.

Om författarna
Eva Johansson är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet och Högskolan i Stavanger.