Bläddra

Småbarns sagostund – Kultur, språk och lek

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Småbarns sagostund – Kultur, språk och lek

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Sagostunden är en pedagogisk metod och fungerar som kulturell förmedlare av moral, språk och begrepp. Den inspirerar till fantasi, kreativitet och gruppkänsla, stimulerar initiativförmågan och ökar koncentrationen.

Läs mer
Sagostunden är en pedagogisk metod och fungerar som kulturell förmedlare av språk, begrepp och värderingar. Den inspirerar till fantasi, kreativitet och gruppkänsla, stimulerar initiativförmågan och ökar koncentrationen.
I bokens teoretiska avsnitt behandlas språkutveckling, förskolans boksamling, barnlitteraturhistoria, sagans konstruktion, bildens betydelse, sagostundens pedagogiska uppgift och "berättandets konst". Bokens praktiskt inriktade del innehåller in-ramsor och ut-ramsor, finger- och ritsagor och en samling sagor med förslag till konkret genomförande.

Om författarna
Ann Granberg är förskollärare och har även skrivit Småbarnsrytmik, Småbarnsmetodik, Småbarns utevistelse samt Småbarns bild- och formskapande.