Bläddra

Småbarns sagostund – Kultur, språk och lek

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Småbarns sagostund – Kultur, språk och lek

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Sagostunden är en pedagogisk metod och den fungerar som kulturell förmedlare av språk, begrepp och värderingar. Boken vänder sig till alla som vill vidareutveckla arbetet i småbarnsgrupper.

Läs mer
I det teoretiska avsnittet behandlas språkutveckling, förskolans boksamling, barnlitteraturhistoria, sagans konstruktion, bildens betydelse, sagostundens pedagogiska uppgift och ”berättandets konst”. Bokens praktiskt inriktade del innehåller in-ramsor, ut-ramsor, finger- och ritsagor och en samling sagor med förslag till konkret genomförande.

Om författarna
Ann Granberg är förskollärare, diplomerad småbarnspedagog och en ofta anlitad föreläsare.