Bläddra

SO-Serien Geografi 6

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: geografi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora

SO-Serien Geografi 6

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: geografi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Köp här
SO-Serien Geografi åk 6 tar sin utgångspunkt i Europa och berättar om hur naturresurser och levnadsvillkor skiljer sig i olika delar av regionen. Betoningen ligger på hur människans markutnyttjande påverkar och förändrar den omgivande miljön och vilka konsekvenser det får. Detta sätts också i ett globalt perspektiv med fördjupningar som gör jämförelser med andra delar av världen.

Läs mer
Utifrån ett regionalgeografiskt perspektiv presenteras Europa. Med hjälp av de olika regionerna behandlas det centrala innehållet för geografi år 4-6. Ett rikligt kartmaterial ger en tydlig överblick och underlättar för analys.
Innehåll Geografi 6
Kap 1 Europa
Kap 2 Norra Europa
Kap 3 Västra Europa
Kap 4 Mellaneuropa
Kap 5 Södra Europa
Kap 6 Östra Europa