Bläddra

Social kompetens

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här

Social kompetens

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här
Social kompetens är ett begrepp som använts flitigt de senaste åren. Men vad innebär social kompetens egentligen och varför är det så viktigt? Social kompetens kan bara uppnås genom reflektioner och aha-upplevelser, och genom att träna upp sin lyhördhet och självreflektion. Social kompetens hjälper dig på vägen med övningar och frågeställningar tänkta för reflektioner och diskussioner.

Läs mer
Social kompetens är ett begrepp som använts flitigt de senaste åren. Men vad innebär social kompetens egentligen och varför är det så viktigt?
Idag växer serviceyrkena i omfattning. Och det förväntas att man ska kunna bemöta människor på ett kvalitativt sätt och fånga upp deras behov. Dessutom ökar projektarbetena alltmer på våra arbetsplatser. Många arbetsuppgifter är idag så komplexa att det fordras olika kompetenser och erfarenheter för att lösa dem. Detta ställer krav på förmågan att kunna samarbeta, sträva mot samma mål och lösa konflikter.
Social kompetens innebär förmågan att hantera två grundläggande perspektiv. Det ena är att bli medveten om sig själv, vem man är, vad man kan och vill. Att kunna tydliggöra sina egna behov och åsikter inför andra människor - inte enbart anpassa sig efter omgivningen. Det andra är att kunna sätta sig in i andras situationer och avläsa deras behov.
Den här boken kommer inte att ge några färdiga svar. Social kompetens kan bara uppnås genom reflektioner och aha-upplevelser, och genom att träna upp sin lyhördhet och självreflektion är förhoppningen att förmågan att möta olika situationer stärks. Till hjälp finns i Social kompetens rikligt med övningar och frågeställningar tänkta för reflektioner och diskussioner.
Susanne Mannberg är beteendevetare och utbildad samtalsterapeut i psykosyntes. Hon driver Aion Personalutveckling som arbetar med rådgivning och utbildning inom social kompetens och personligt ledarskap, för både näringsliv och offentlig sektor.