Bläddra

Solvensregler : regelöversikt

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Solvensregler : regelöversikt

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Solvensregler Regelöversikten En översikt över försäkringsföretagens solvensregler ”Per Johan Eckerbergs bok är avsedd att vara en praktisk handledning för dem som har att tränga igenom det mycket omfattande och komplexa solvensregelverket. Genom sin systematiska, tabellvisa genomgång av alla olika slags normer kommer boken med all säkerhet att på ett mycket förtjänstfullt sätt fylla sitt syfte” Johan Lundström, chefsjurist Svensk Försäkring Solvensregler Regelöversikten är ett redskap för att skapa översikt – ett helikopterperspektiv – över försäkringsföretagens solvensregler, deras förarbeten, svensk tillsynspraxis och regelverksförändringarna till följd av Solvens II-direktivet. Boken innehåller • En regelöversikt • En förarbetsguide • En översikt över Finansinspektionens tillsynspraxis och • Korsreferenstabeller mellan nya och gamla regler Boken ger svar på bl.a. följande frågor: • Var hittar jag de relevanta reglerna för en viss företagstyp eller situation? • Var hittar jag de relevanta förarbetena? • Hur har Finansinspektionen tillämpat solvensreglerna? • Vilka nya och gamla regler motsvarar eller ersätter varandra? Boken är en del i skriftserien FörsäkringsrörelseManualen Bokens författare Per Johan Eckerberg är advokat och delägare i Advokatfirman Vinge. Han har arbetat som juridisk rådgivare till företag i försäkringsbranschen under mer än 30 år. Per Johan är även författare till FörsäkringsrörelseManualen och Solvensregler. www.scandinavianreproduction.se